Arhiv Značk: vzajemna

Vzajemna zavarovanje

Deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje predstavlja zavarovane za različne stroške, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo. Med te stroške spadajo različne zdravstvene storitve zdravstvenih dejavnosti. Med njih štejemo tudi nastanitev v bolnišnicah, zdraviliščih in tudi prehrano, ki jo zavarovanec tam dobi. Poleg zdravstvenih storitev pa prostovoljno zavarovanje pokriva tudi zdravila na recept. Sem spadajo vsa zdravila, ki so uvrščena na pozitivno in na vmesno listo. Vendar pa prostovoljno zavarovanje pokriva le tista zdravila, ki so izdana na recept, druga zdravila mora v celoti plačati oseba sama.

Med storitve, ki jih krije prostovoljno zavarovanje spadajo tudi reševalni prevozi, ki niso nujni, to pomeni, da oseba ni bila življenjsko ogrožena. Med pokritja je potrebno prištevati tudi vse zdravstvene pripomočke, kot so vozički, bergle, ortopedski pripomočki, slušni in očesni pripomočki in zobno protetični pripomočki. Vendar so pri vseh teh pripomočkih vnaprej določene priznane vrednosti, ki jih krije prostovoljno zavarovanje, ostalo mora pokriti oseba sama.

Večina zdravstvenih storitev in pripomočkov se krije delno iz obveznega in delno iz prostovoljnega zavarovanja. Vendar pa so nekateri deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje izjemno visoki. Kar 90 odstotkov celotnega deleža krije prostovoljno zavarovanje v primeru zobne protetike, očesnih pripomočkov, ne nujnih reševalnih prevozov in zdravil, ki se nahajajo na vmesni listi. Pomembno je, da opozorimo tudi na to, saj se v primeru, ko oseba ni prostovoljno zavarovana, breme doplačila prevali nanjo. Plačati 90 odstotkov pripomočka za zobno protetiko pa lahko predstavlja kar visok denarni znesek, ki si ga marsikdo ne more privoščiti.

Nekaterim se zdi, da je prostovoljno zavarovanje, ki ga plačujejo vsak mesec, denar vržen proč, saj si mislijo, da so vedno zdravi in nikoli ne koristijo zdravstvenih storitev. Vendar pa prav temu je namenjeno prostovoljno zavarovanje – namreč za primer, da bi jih morali koristiti. Daljša zdravstvena oskrba s posegi in drugimi storitvami lahko stane nekaj deset tisoč evrov za nekoga, ki ni prostovoljno zavarovan, za nekoga, ki je, pa nič.

Vse informacije iz spletne strani

Kdaj se prekine zavarovanje za študente?

Zavarovanje za študente, ki niso starejši od 26 let, poteka prek enega izmed staršev. Takšna oblika zdravstvenega zavarovanja pomeni, da je študent zavarovan kot družinski član. Dokler ima torej veljaven status študenta, kar pomeni, da še ni diplomiral ali pa da ne pavzira, mu za dodatno in obvezno zavarovanje za študente ni potrebno plačevati, dejansko pa ima vse zdravstvene storitve v celoti finančno pokrite. V primeru pavziranja ali pa dopolnitve 26. leta pa mora študent, ne glede na to ali ima veljavni status študenta ali ne, pričeti plačevati za dodatno in obvezno zavarovanje za študente.

 

Mnogi študenti se soočajo z dilemo, ali bi plačevali za dodatno zavarovanje ali pa bi se mu raje odpovedali. Razlog za takšno razmišljanje je seveda mesečni prihranek. Običajno zdrave osebe, ki niso še imeli večjih nesreč, vidijo v zdravstvenem zavarovanju odvečen strošek. Vendar je potrebno izpostaviti, da zavarovanje za študente, ki krije celotno zdravstveno storitev, lahko osebo reši pred finančnim in socialnim zlomom. Ali ste vedeli, da če nimate dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate doplačati iz lastnega žepa za praktično vsako zdravstveno storitev? Pregled pri osebnem zdravniku, prevoz v bolnišnico, celo za zdravila na recept mora plačati tisti delež, ki ga ne pokrije obvezno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zavarovanje za študente, ki niso več upravičeni do tega, da bi bili zavarovani kot družinski člani, je zelo pomembno prav iz vidika, da lahko študenta močno finančno onesposobi, če nenadoma potrebuje zdravniške storitve, ki jih obvezno zavarovanje krije le v majhnem deležu. Tak primer so recimo očala. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije le 10 odstotkov vrednosti, ostalih 90 odstotkov pa pokrije dodatno zavarovanje za študente in druge osebe.

 

Tako kot za zaposlene je dodatno zavarovanje za študente izjemno pomemben finančni varnostni garant. Kdor ima ga ima sklenjenega lahko spi povsem brez skrbi, saj mu zdravstveni računi nikoli ne bodo pobrali težko zasluženega premoženja.

 

Več si preberite tukaj.

Vzajemna zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje in socialna varnost

Dopolnilno zavarovanje ima v Sloveniji pomembno funkcijo pri zagotavljanju zdravstvene in socialne varnosti državljanov. Pri nas imamo dva stebra, ki napajata zdravstveno blagajno z denarjem. Prvi je obvezno zavarovanje, drugi pa je dopolnilno zavarovanje. Obvezno zavarovanje krije v celoti zgolj tiste stroške zdravstvene oskrbe, ki so potrebni za reševanje življenjskih nevarnosti. Najprej je potrebno razčistiti nekaj zmede, ki obstaja med ljudmi, kar se tiče plačevanja zdravstvenih storitev. V osnovi bo obvezno zdravstveno zavarovanje krilo delež skoraj vsake zdravstvene storitve, vendar pa le do določenega odstotka. Dopolnilno zavarovanje pa poskrbi, da bolnika ne bremenijo stroški doplačila. To pomeni, da v primeru, ko nekdo nima dopolnilnega zavarovanja, mora plačati razliko, ki nastane med zneskom, ki ga krije obvezno zavarovanje in končno ceno zdravstvene storitve.

Po večini se ljudje zavedajo dejstva, da so zdravstvene storitve izjemno drage. Razna slikanja z MRI tehnologijo, proteze, biološka zdravila itn. imajo zelo visoko ceno. Če pri osebi dopolnilno zavarovanje ne obstaja, pridejo lahko stroški doplačila za takšne storitve in izdelke tako visoki, da ga pahnejo v socialno stisko. Seveda ni namen socialnega zdravstvenega sistema, da bi zaradi zdravstva ljudje obubožali. Zato v določenih primerih, ko lahko oseba dokaže, da nima premoženja in ne prejema rednega dohodka, lahko dopolnilno zavarovanje krije občina, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče.

V Sloveniji dopolnilno zavarovanje urejajo tri zavarovalnice: Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Cene med njimi se ne bistveno razlikujejo, tako da je stvar osebnih preferenc, kater izbrati. Mesečna premija za dopolnilno zavarovanje pa je nedvomno zanemarljiva v primerjavi s tem, kako visoki lahko postanejo stroški zdravljenja, če tega oseba nima sklenjenega. Zdravje je dobrina, ki jo je potrebno negovati in zanjo skrbeti, saj je od nje odvisna kakovost življenja. Dokler imamo v Sloveniji socialno zdravstvo, je dopolnilno zavarovanje pomembna dobrina, ki resda stane, vendar so ugodnosti, ki jih ponuja neprimerno večje kot njena cena.