Arhiv Značk: Zaposlitev

Petrol zaposlitev, delo na področju dejavnosti bodočnosti

Petrol zaposlitev je delo na področju dejavnosti prihodnosti.V podjetju Petrol je zaposlitev zaradi trendov, na področju njegove poslovne dejavnosti. Področje energetike je vedno dinamično in spreminjajoče se.

Priložnost za ambiciozne

Energetske potrebe naraščajo ter so deležne nenehnih dinamičnih sprememb. Danes smo priča predvsem prizadevanjem za uveljavitev okolju prijaznih energentov ter na splošno povečani skrbi za čistejše okolje. Podjetje Petrol je na tem področju zelo aktivno, saj ne nudi zgolj zaposlitev pri trženju naftnih derivatov in drugih energentov, ampak tudi na področju ekologije. Ekološka dejavnost podjetja vključuje izgradnjo in upravljanje naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda. Po načinu in vsebini je ekološka dejavnost povsem v skladu z energetiko.

Petrol zaposlitev

Možnosti za zaposlitev pri podjetju Petrol so prikazane na več virih, najbolj nepošten je spletna stran podjetja. Področju zaposlovanja je namenjen poseben zavihek, kjer so objavljene tako aktualne možnosti za zaposlitev pri podjetju Petrol, kot druge koristne informacije in vsebine. Aktualna prosta delovna mesta omogočajo oddajo prijave preko spleta. Pred oddajo prijave dobi potencialni kandidat vse potrebne informacije za razpisano prosto delovno mesto. To so informacije o odgovornosti in zadolžitvah, zahtevanih veščinah in znanjih, zahtevanih izkušnjah ter kaj podjetje ponuja zaposlenim. Izpolnitev obrazca za prijavo je enostavna, zahteva nekaj osnovnega računalniškega znanja.

V prosta polja mora kandidat vnesti osebne podatke, kontaktne podatke, podatke o izobrazbi, znanju jezikov, računalniških znanjih, delovnih izkušnjah, kompetencah ter razne druge koristne podatke. To izpolni z vpisom ali z označevanjem ustreznih polj. K prijavi za zaposlitev na Petrolu je mogoče priložiti tudi datoteke ter izpolnjeno prijavo za prosto delovno mesto oddati. Kdor med prostimi delovnimi mesti ne najde svojemu znanju in izkušnjam primerno, se lahko vpiše v bazo kandidatov. S tem se preprosto povedano uvrstijo na seznam kandidatov, za zaposlitev pri podjetju Petrol ob kadrovskih potrebah v prihodnosti.

Za potencialne kandidate je zanimiva tudi kadrovska politika podjetja Petrol, ki ne nudi zgolj zaposlitev, ampak zagotavlja tudi konstantno usposabljanje in izobraževanje.

Prosta mesta za zaposlitev v Petrolu najdete tudi na www.mojazaposlitev.net.

Zakon o delovnih razmerjih, zagotavlja pravice in nalaga dolžnost

Zakon o delovnih razmerjih ureja razmerja med delodajalcem in delojemalcem, osnova je zaposlitvena pogodba .

Delodajalcu in delojemalcu zakon o delovnih razmerjih pomaga pri težavah, ki jih prinaša proces dela . Proces dela je dinamičen ter iz dneva v dan prinaša novosti in spremembe. Nanje se vsak od udeležencev v delovnem procesu odziva po svoje. Delodajalec podjetje ustanovi z namenom doseganja podjetniški ciljev, na trgu se srečuje z konkurenco, pri svojih poslovnih aktivnostih mora upoštevati obstoječi pravni red, moralna in etnična načela. Pravni red med drugim predstavlja zakon o delovnih razmerjih. Moralna in etnična načela poslovanja so nepisani zakoni, ki jih določeno okolje in družba sprejmejo. Med okolji obstajajo razlike, nanje mora biti pozoren podjetnik predvsem ob vstopu na novo tržišče. Slovenski zakon o delovnih razmerjih ima številne posebnosti, ki so v drugih okoljih drugače urejene. V osnovi pa gre vedno za razmerja med zaposlenim in delodajalcem, ki jih zakon o delovnih razmerjih določa. Obsega vsa razmerja od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, do prenehanja delovnega razmerja. Podpis pogodbe o zaposlitvi pomeni za zakon o delovnih razmerjih začetek veljave. Z podpisom pogodbe o zaposlitvi pridobi zaposleni pravice ter hkrati dolžnosti. Enako velja za delodajalca: s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mu zakon o delovnih razmerjih nalaga dolžnosti, iz njega pa izhajajo tudi upravičenost do številnih pravic. Zaposleni z začetkom veljave pogodbe o zaposlitvi pridobi pravice o socialnem zavarovanju ter številne druge pravice. Hkrati pa dolžnosti, ko je opravljanje delovnih nalog skladno z zakoni in dogovorom. Navodila za opravljanje delovnih nalog so pravica delodajalca, njegova dolžnost pa je, da poskrbi za varno in urejeno delovno okolje ter delovni proces v skladu z zakoni, moralo in etiko. Zaposlena oseba ima z uspešno opravljenimi nalogami pravico do plačila, za delodajalca je to obveznost.

Zakon o delovnih razmerjih omogoča nemoteno doseganje poslovnih ciljev zaposlenega in delodajalca.

https://www.mojazaposlitev.si/delodajalci/hr-nasveti/4-koraki-za-zaposlitev-delavca/

plača

Izračun plače, pomembna informacija

Izračun plače je koristna informacija .

Pomembna je tako za zaposlene, kot iskalce zaposlitve. Izračun plače poteka na različne načine. Danes marsikatera spletna stran ponuja možnost izračuna z vnosom ustreznih podatkov. Oseba, ki želi informacijo mora najprej pridobiti možnost iskanja. Ker danes to možnost ima veliko ljudi težav ne gre pričakovati. Za pridobivanje informacij uporabimo izbrani iskalnik, ter vnesemo pojem izračun plače. Rezultati iskanja nam ponudijo več zadetkov, izberemo si najbolj primernega. Razlike med zadetki so v sami vsebin, zahtevanih informacijah za izračun, dodatnih informacijah ter drugih podrobnostih. Kdor področje pozna in ga zanima zgolj izračun plače, naj izbere čim bolj enostavno obliko izračuna. Z vnosom ustreznih zahtevanih informacij je želena informacija hitro na dlani. Potrebno je pri tem upoštevati t.i. droben tisk. Nekatere oblike izračuna so informativne narave. Kar pomeni, da ne gre za povsem natančen izračun plače. Z drugo besedo : ne bomo izvedeli višino nagrade do centa natančno. Bomo pa pridobili informacijo, ki ne bo zavajajoča. Po njej se lahko orientiramo, ko imamo na primer dve različni ponudbi in se med njima nikakor ne moremo odločiti. Obe ponudbi imata približno enako oddaljenost, primerljive pogoje dela, možnost napredovanja in podobno. Manjka nam izračun plače. Z njim pridobimo informacijo informativne narave in smo korak bliže dobri odločitvi. Več informacij nudijo specializirane spletne strani. Sam obračun je natančnejši, saj ima možnost vnosa več informacij. Poleg tega pa je obračunu dodana vsebina z več dodatnimi informacijami. Te so bodisi uradne, bodisi praktične narave. Uradne so statične z drugo besedo dejstvo. Pri informacijah praktične narave pa je več spremenljivk. Vsaka oseba ima drugačne izkušnje, drugačna izhodišča ter na splošno v osnovi isto stvar predstavi izkušnjam primerno različno. Informacije v tem primeru niso nujno dejstvo, kot je to značilno za uradne informacije.

Izračun plače nam prinaša koristno informacijo v procesu odločanja med dvema ali več ponudbami.

iskanje prve službe

Prva služba, pripravljeni na spremembe

Prva služba je življenjska sprememba .

Največkrat predno postane prva služba izkušnja, človek pridobiva znanje in izkušnje. Zaposliti se pa pomeni spremembo, pri kateri vse pridobljeno znanje, začnemo unovčevati. Biti pripravljen na spremembe ni le zahteva pred nastopom prve službe, na spremembe mora biti človek pripravljen celotno svojo kariero. Izkušnja, ki jo prinaša prva služba je koristna, potrebno je ohraniti čim več vsega takratnega potenciala. Vsako podjetje deluje v tekmovalnem okolju, zanj je značilno, da želi zase najboljše. To lahko ustvari s pridobivanjem konkurenčnih prednosti. Veliko pri tem pomaga ustrezen kader, ki se zaveda tekmovalnosti okolja. V času, ko se išče prva služba, je oseba velikokrat negotova, pomembno pri tem je, da dvome odpravimo. Predvsem je potrebo biti vedno na realnih tleh ter ne iskati priložnosti povsod tam, kjer so naše sposobnosti neprimerne zahteve. S tem si ne bomo škodili le v času, ko se išče prva služba, ampak tudi v prihodnosti. Zahteve delodajalca moramo ne le upoštevati, dobro jih je tudi razumeti. V vsakdanjiku velikokrat slišimo zgodbe o več sto neuspešnih prošnjah, na drugi strani pa o prejetih več sto neustreznih kandidaturah. Zato je dobro, da namesto zapravljanja časa za oblikovanje velikega števila kandidatur, ki so podobne pisanju loterijskega listka, izberemo nekaj takih kjer dejansko izpolnjujemo vse ali vsaj večino zahtev. Ob tem pa ni dovolj, da formalno izpolnjujemo vse kar zahteva morebitna prva služba, ampak, da razumemo kadrovsko potrebo širše. Delodajalec razpiše delovno mesto takrat, ko se pojavi potreba po novih aktivnosti ali ko dosedanji kader ne izpolnjuje zahtev. V vseh primerih moramo na delodajalca narediti vtis, da ponujamo dodano vrednost, predvsem pa več kot ostali kandidati. Najlažje to storiti tako, da pridobim informacije o zahtevah delodajalca in okolja ter, da vemo kaj širše okolje zaposlitve od kandidatov pričakuje.

Prva služba je priložnost začetka pridobivanja kariernih in življenjskih izkušenj.

europass cv

Europass, enostavna kandidatura

Europass je enostavna kandidatura namenjena pridobitvi zaposlitve .

To omogoča za Europass uveljavljena in dogovorjena oblika. S tem je postopek preverjanja in analiziranja poenostavljen, dodatno bi zanj lahko rekli, da ne pozna meja. Kar je v sodobni evropski stvarnosti velika prednost. Meje so se v minulem desetletju zelo odprle, priložnosti je bistveno več, na žalost pa se moramo zavedati, da ovire kljub temu ostajajo. Na svoj način jih Europass odpravlja, vendar le delno. Ko kandidiramo bodo informacije delodajalcu, ki sicer ne zna naš jezik sporočile našo primernost. Zavedati pa se moramo, da bomo morali to tudi sami izvesti preko komunikacije. Pri tem nam Europass ne bo mogel pomagati, potrebno bo znati ustrezen tuj jezik. V tem primeru nam pomaga predvsem naše znanje, praksa in izobraževanje. Na področju jezikov v tem primeru. Nekaj olajševalnih okoliščin nam Europass ponuja takrat, ko je pomembna delovna sposobnost, komunikacijo pa izvedemo s pomočjo alternativ. Če želi delodajalec našo sposobnost izkoristiti pri doseganju poslovnih ciljev kot konkurenčno prednost, bo tudi sam poenostavil komuniciranje. Pomembna je sposobnost, ko bo prinesla dodano vrednost, bomo lahko postopoma našli najboljši način komuniciranja. Europass je dodatno tudi realnost evropskega zaposlovanja. Zavedati se moramo, da pomeni poenostavljen postopek, poenostavljen pa je zaradi morebitnega izogiba napakam v veliki množici kandidatur. To pomeni, da bomo lahko kandidirali v veliki množici, iz katere bodo izbrani maloštevilni v prvem preverjanju, na koncu pa bo ostal le en kandidat ali mogoče nekaj kandidatov. Zato je potrebno iskati priložnosti v vsemu, kar takšen način predstavitve oziroma način življenjepisa ponuja. Predhodno si lahko ustvarimo dobro ime, če ga ustvarimo na določenem področju oziroma v panogi bo to konkurenčna prednost. Uveljavljeno ime nihče ne spregleda oziroma ne bo spregledal, vsak si ga bo želel v svojem delovnem okolju.

Europass je prednost, ki jo moramo razumeti in izkoristiti sebi v prid .

iskanje delovnega mesta

Delovna mesta, konkurenčne prednosti

Delovna mesta zahtevajo konkurenčne prednosti .

Iskanje zaposlitve je uspešno predvsem takrat, ko se zavemo konkurence in konkurenčnih prednosti. Vsaka oseba je edinstvena, zato ima edinstvene lastnosti. edinstvene lastnosti so različne, v primerjavi z drugimi osebami, pa so v nekaterih primerih bolj, v drugih manj izrazite. Oseba, ki išče prosta delovna mesta se jih mora zavedati, vedeti pa tudi mora, da same edinstvene lastnosti niso dovolj same po sebi, ampak jih je potrebno neprestano aktivno nadgrajevati ter dokazovati. Karierni uspeh posameznikov, ki veljajo kot zgled dobre prakse, kaže prav na izkoriščanju vseh možnosti, posebno pa konkurenčnih prednosti. Te so lahko zelo različne ter temu primerno učinkovite, ko iščemo prosta delovna mesta. Pri veliki konkurenci je pomembno predvsem, da se zavemo pomena izvirnosti. To pomeni, da iščemo tiste možnosti, ki so večinoma spregledane. Dobiti jih je možno na praktično vsakem koraku, potrebno jih je le poiskati, oceniti in izkoristiti. Iskanje informacij je tipičen primer. Zaposlitveni portal, kot priljubljen in dober vir informacij nam lahko ponudi osnovne informacije ali informacije z dodatno vrednostjo za delovna mesta. Osnovne informacije so tiste, ki jih išče večina oseb, informacije z dodano vrednostjo pa tiste, katere najde le peščica. Pod osnovne informacije se šteje predvsem najbolj izpostavljene informacije, večina potem, ko jih pregleda tudi ne išče dalje. Kdor ima takšno prakso se mora zavedati, da je to zamujena priložnost. V tem primeru ne more reči, da delovna mesta ne obstajajo. Bolje bi bilo reči, da jih je iskal zgolj v delu ponudbe, drugi del ponudbe pa ni pregledal oziroma se ni informiral o možnostih, ki jih ponuja. Zavedati se mora, da ima praktično vsak zaposlitveni portal tudi druge informacije, ki sicer ne nudijo prosta delovna mesta direktno, lahko pa jih nudijo posredno.

Delovna mesta lažje pridobimo, če svoj spekter iskanja razširimo ter se naučimo poiskati priložnosti izven svojih ustaljenih načinov in navad.

iskanje dela v mariboru

Delo Maribor za aktivne

Delo Maribor omogoča, da aktivni iskalci zaposlitve najdejo najboljše kadrovske priložnosti.

Najboljše kadrovske priložnosti lahko nudi delo Maribor. Lahko pa so priložnosti tudi zunaj dosega, ki ga omogoča delo Maribor. Samo delo Maribor ima velik vpliv na dogajanje. Praktično je veliko tega, kar se dogaja na trgu prav delo Maribor. Obstajajo pa tudi druge zaposlitvene možnosti. Torej zunaj dosega, ki ga premore delo Maribor. V takšnih primerih gre za aktivne osebe , ki so sposobno vse, kar jim Zavod nudi, samostojno razviti v uspešno samostojno iskanje. Predvsem se zavedajo, da je trg dela sam po sebi možnost. Kadrovske potrebe so bile vedno prisotne. Težko bi našli obdobje, kjer kadrovske potrebe niso bile prisotne. Vsaka pridobitna dejavnost je povezana z uspešnim nastopanjem na konkurenčnem trgu. Kar pomeni, da je bila potreba po uspešnosti vedno prisotna. Ker je v določenem trenutku vsako poslovanje s kadrovskega vidika sklenjen krog, se lahko dodana vrednost pridobi predvsem z novim kadrom. Novi kader lahko prinese v obstoječi kadrovski krog številne spremembe. Te omogočajo, da se kadrovski krog spremeni v številnih značilnostih. Tako nastanejo nova razmerja, pri poslovanju pa je pomembno, da se spremembe dogajajo predvsem v uspešnosti na trgu. Možnosti je veliko. Novi kadri lahko prinesejo večje zmogljivosti v smislu kvalitete in kvantitete. Poleg tega lahko novi kadri prinesejo v obstoječi kadrovski krog motivacijo, kar pomeni, da bo s tem pridobila celota. Takšno razmišljanje je dobrodošlo, ko se brezposelna oseba ali oseba, ki išče drugo zaposlitev odloča za novo zaposlitev. Poleg tega pa so zelo dobrodošle posebne sposobnosti. Te sposobnosti so največkrat presežek splošnih pričakovanj. Splošna pričakovanja so največkrat seznam zaželenih sposobnosti. Ker so največkrat zahtevana, se skozi čas oblikujejo kot splošna. Torej jih zahtevajo praktično vsi, ki na takšen ali drugačen način sodelujejo na zaposlitvenem trgu.

Delo Maribor jih lahko prikazuje na sodoben in tudi klasičen način.

življenjepis in iskanje dela

Življenjepis, predstavi kandidata

Življenjepis omogoča predstavitev kandidata .

Predstavitev kandidata je zelo pomembna aktivnost. Z noj se kandidat predstavi zainteresiranim osebam. Zainteresirane osebe so največkrat delodajalci, lahko pa so v vlogi zainteresiranih oseb tudi drugi. Življenjepis v svojem bistvu opisuje osebo. Zelo koristno je, da življenjepis napiše oseba, ki kandidira. Tuja pomoč je sicer dobrodošla, vendar le deloma. Življenjepis, ki ga je napisala oseba, katera kandidira, ne bo težko predstaviti tudi v komunikaciji z potencialnim delodajalcem ali drugimi zainteresiranimi osebami. V primeru, daživljenjepis v večji meri napiše druga oseba, kandidat ne bo znal navesti podatke in informacije na tako izviren način, kot bi jih v primeru, da je življenjepis napisal sam. Življenjepis je lahko podan na različne načne. Načini se med seboj razlikujejo v tem, da so nekateri bolj, drugi pa manj formalni. Strogo držanje načel formalnosti zveni preveč uradno in velikokrat ne nudi dodane vrednosti predstavitvi. Življenjepis, ki je napisan bolj dinamično, z dovoljeno večjo svobodo in opuščanjem pravil formalnosti, zveni bolj privlačno. Delodajalcu ali drugim zainteresiranim osebam sporoča, da ima pred seboj življenjepis osebe, ki je pripravljena sprejeti in izpeljati izzive z veliko mero samoiniciative. Takšne osebe so danes bolj iskane, saj lahko prinesejo večjo dodano vrednost. Večjo dodano vrednost prinesejo predvsem v okoljih, ki se zavedajo dobrega izkoristka vseh sposobnosti človeka. Dobra mešanica formalnega in dinamičnega načina sporočanja v življenjepisu je vsekakor dobra odločitev, zelo pomembno pa je tudi pravilnost drugih značilnosti. Danes nam sodobna tehnika delo olajša, potrebno je le sodobno tehniko obvladati ter koristno in pravilno uporabiti. Pri uporabi sodobne tehnike imajo prednost vsi, ki imajo z njo izkušnje, posebno dobrodošle pa so osebe, katere znanju dodajajo dinamičnost izkoristka možnosti tehnologije. Prednost sodobne tehnologije je tudi v tem, da omogoča enostavne popravke in druge spremembe, ki so koristne.

Življenjepis je opis osebe, ki je zainteresirana za sprejetje novih življenjskih izzivov.

Več o tem

Delo v trgovini, delo z ljudmi

Delo v trgovini je delo z ljudmi , ki v trgovino hodijo nakupovat ali se zgolj informirat o izdelkih, kateri so na prodajnih policah oziroma v ponudbi. V največji meri je delo v trgovini odvisno od vrste trgovine. Imamo prodajo na debelo, prodajo na drobno, prodajo v velikih trgovskih sistemih, prodajo na specializiranih oddelkih in prodajo v malih trgovskih družbah.

Od zaposlenega delo v trgovini zahteva motiviranje, informiranje, svetovanje kupcem. Kupce motivira na razne načine, pri tem lahko koristi svoje znanje in sposobnosti, ali pa navodila vodje trgovine oziroma prodaje. Delo v trgovini od zaposlenega zahteva, da prepoznava želje kupcev ter jih s svojim znanje spremeni v nakup izdelka. Za zaposlenega bo delo v trgovini dobro opravljeno takrat, ko se bodo kupci znova vrnili.

Delo v trgovini zahteva od zaposlenega poklicno in strokovno kvalifikacijo trgovca. Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbi oseb, ki opravljajo trgovsko dejavnost po zahtevnosti posameznih opravil predpisuje vse potrebno, kar se o zaposlenega uradno zahteva. Od zaposlenega se dodatno zahteva, da razlikuje med barvami, imajo jasen govor, izražanje in komuniciranje z potencialnimi kupci mora potekati tekoče in sproščujoče. Smisel za računanje je pomembna vrlina, kupcem mora natančno predstaviti blago, ki ga želijo kupiti ali o njem zgolj zbrati točno določene informacije. Za aktivno in uspešno delo v trgovini je potrebno, da zaposleni vodi postopke in dejavnosti, ki so povezane z odpiranjem in zapiranjem prodajalne, s strežbo kupcem, promocija izdelkov in njihovih lastnosti. Kupljen izdelek mora zaposleni v trgovini na željo kupca tudi zaviti kot recimo darilo, ali pa omogočiti prenos izdelka z nakupovalno vrečko.

Zaželeno za delo v trgovini je tudi računanje, znanje psihologije prodaje, ekologija, poslovna informatika, osebna higiena, higiena prehrane in živil in podobno. Delo v trgovini od zaposlenega zahteva kot temu rečemo trgovsko žilico, kar pomeni, da preprosto povedano zna prodati izdelek ne glede na okoliščine.

Delo in zaposlitev, sanje vsakega brezposelnega

Delo in zaposlitev je nekaj, kar želi imeti prav vsak izmed nas, a velikokrat se zgodi, da ostanemo brez njih.  Izguba zaposlitve je lahko za marsikoga še kako travmatičen dogodek, a vedeti je treba, da nikoli ni vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Na izgubo službe je treba gledati s pozitivne strani in se vreči v novo nalogo in sicer, kako poiskati delo in zaposlitev. Vse je odvisno od nas samih, lahko smo na strani poražencev, lahko pa na strani zmagovalcev. Delo in zaposlitev je naloga, ki se je moramo lotiti trezno.

Delo in zaposlitev najdemo na najrazličnejših spletnih portalih, ki nam lahko s objavo prostih delovnih mest, še kako pomagajo. S pozitivnim pogledom na nastalo situacijo, s brskanjem po oglasih, ki jih najdemo v časopisih in na spletnih straneh podjetij bomo delo in zaposlitev našli na veliko lažji način, kot, če bomo le sedeli in se smilili sami sebi. Seveda pa moramo zaposlitvene oglase dobro pretehtati in pogledati, kakšna znanja in sposobnosti premoremo, da bomo kasneje pri delu kar se da uspešni. V današnjem času je kakršnokoli delo in zaposlitev kar težko poiskat. Če bomo poznali sebe, bomo lažje poiskali delo in zaposlitev.