Arhiv Značk: zaposlovanje

življenjepis in iskanje dela

Zavod za zaposlovanje, priložnost brezposelnih

Zavod za zaposlovanje je priložnost brezposelnih na trgu dela.

Pomembne spremembe je zavod za zaposlovanje dosegel skozi več kot stoletje dolgo zgodovino. Zadnja pomembna sprememba se je zgodila pred več kot dvema desetletjema. Takrat je zavod za zaposlovanje postal samostojni zavod s statusom pravne osebe. V prihodnosti bo zavod za zaposlovanje zagotovo doživljal času, zakonom in družbenim razmeram primerne spremembe. Zavod za zaposlovanje se po spreminjal skladno z spremenjenim razmerami predvsem na trgu dela ter zakonodaje. Zavod za zaposlovanje brezposelnim osebam nudi informacije, ki so pomembne za njihovo socialno varnost. Informacije za zaposlene zavod za zaposlovanje zbira z različnih virov. Gre za vire, ki omogočajo brezposelnim socialno, zdravstveno in eksistenčno varnost. Zavod za zaposlovanje poleg tega izdeluje razna strokovna, analitična, razvojna gradiva. Aktivno sodeluje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanje, skrbi za izdajanje delovnih dovoljenj, brezposelnim nudi posredovane zavarovanja za primer brezposelnosti. Zavod za zaposlovanje je nastal z namenom organizirane oblike pomoči brezposelnim osebam. Prva javna služba za zaposlovanje na območju Slovenije je nastala na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje. Pomembne spremembe je javna služba za zaposlovanje na območju Slovenije dosegla z ustanavljanjem podružnic po večjih mestih Slovenije. Na ta način je postala javna služba za zaposlovanje bolj dostopna. Brezposelni so na ta način lažje in enostavnejše prišli do vseh informacij, ki so koristne za pridobitev nove zaposlitve ter vseh pravic in ugodnosti, katere so jim po zakonu pripadale. Organizirana pomoč brezposelnim je tako bila bolj dostopna širšemu krogu brezposelnih oseb. Spremembe je zavod zaposlovanje do današnjih dni doživel predvsem ob nastanku novih državnih ureditev in sprememb organizacije ter zakonodaje. Novi državni ureditvi na območju Slovenije sta bili po drugi svetovni vojni in pred več kot dvema desetletjema. Spremembe gre pričakovati tudi v prihodnosti, botrovali jim bodo razni dejavniki.

Zavod za zaposlovanje je pomemben posrednik med delodajalci in iskalci zaposlitve.

Delo v trgovini, delo z ljudmi

Delo v trgovini je delo z ljudmi , ki v trgovino hodijo nakupovat ali se zgolj informirat o izdelkih, kateri so na prodajnih policah oziroma v ponudbi. V največji meri je delo v trgovini odvisno od vrste trgovine. Imamo prodajo na debelo, prodajo na drobno, prodajo v velikih trgovskih sistemih, prodajo na specializiranih oddelkih in prodajo v malih trgovskih družbah.

Od zaposlenega delo v trgovini zahteva motiviranje, informiranje, svetovanje kupcem. Kupce motivira na razne načine, pri tem lahko koristi svoje znanje in sposobnosti, ali pa navodila vodje trgovine oziroma prodaje. Delo v trgovini od zaposlenega zahteva, da prepoznava želje kupcev ter jih s svojim znanje spremeni v nakup izdelka. Za zaposlenega bo delo v trgovini dobro opravljeno takrat, ko se bodo kupci znova vrnili.

Delo v trgovini zahteva od zaposlenega poklicno in strokovno kvalifikacijo trgovca. Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbi oseb, ki opravljajo trgovsko dejavnost po zahtevnosti posameznih opravil predpisuje vse potrebno, kar se o zaposlenega uradno zahteva. Od zaposlenega se dodatno zahteva, da razlikuje med barvami, imajo jasen govor, izražanje in komuniciranje z potencialnimi kupci mora potekati tekoče in sproščujoče. Smisel za računanje je pomembna vrlina, kupcem mora natančno predstaviti blago, ki ga želijo kupiti ali o njem zgolj zbrati točno določene informacije. Za aktivno in uspešno delo v trgovini je potrebno, da zaposleni vodi postopke in dejavnosti, ki so povezane z odpiranjem in zapiranjem prodajalne, s strežbo kupcem, promocija izdelkov in njihovih lastnosti. Kupljen izdelek mora zaposleni v trgovini na željo kupca tudi zaviti kot recimo darilo, ali pa omogočiti prenos izdelka z nakupovalno vrečko.

Zaželeno za delo v trgovini je tudi računanje, znanje psihologije prodaje, ekologija, poslovna informatika, osebna higiena, higiena prehrane in živil in podobno. Delo v trgovini od zaposlenega zahteva kot temu rečemo trgovsko žilico, kar pomeni, da preprosto povedano zna prodati izdelek ne glede na okoliščine.