Arhiv Značk: zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje je ena od oblik prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje uvrščamo med prostovoljna zdravstvena zavarovanja. To pomeni, da še vedno srečamo posameznike, ki tovrstnega zdravstvenega zavarovanja nimajo sklenjenega. Dokler ne zbolite ali obiščete zdravnika, je vse v redu. Ko pa pride do zdravstvenih težav, se vam to lahko ogromno pozna na vaši denarnici. V tem primeru morate iz lastnega žepa kriti stroške zdravstvenih storitev, ki predstavljajo razliko med polno ceno in tisto, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja trenutno omogočajo tri zavarovalnice, pri katerih je dopolnilno zavarovanje identično, cena pa se le minimalno razlikuje. Za katero zavarovalnico se boste odločili, je popolnoma vaša odločitev. Potrošniki se običajno odločajo za tisto pri kateri imajo že sklenjene druge oblike zavarovanj, saj vam v tem primeru nudijo tudi dodatne paketne popuste.

 

Otroci, učenci in študenti so oproščeni plačila

Zavarovalnice tako privabljajo svoje potencialne stranke z raznimi ugodnostmi, kot so na primer razni nakupovalni boni ali popusti pri vstopninah. Ker je dopolnilno zavarovanje zgolj priporočljivo, je stvar vsakega posameznika, ali se bo zanj odločil. Vsekakor pa mora imeti posameznik pred tem urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Plačila dopolnilnega zavarovanja so oproščeni otroci, učenci in študenti, ki se redno šolajo, prav tako pa ga ni potrebno plačevati vsem tistim, ki prejemajo denarno socialno pomoč.

Sklenitev dopolnilnega zavarovanja je zelo enostavna in hitra. Pri tem naj vas opozorimo to, da lahko zavarovanje prekinete kadarkoli, edini pogoj je, da mine vsaj eno leto od podpisa pogodbe. Prekinitev pogodbe je zelo enostavna, brez odpovednega roka ali dodatnih stroškov prekinitve.

zdravstveno zavarovanje

Zavarovanje v tujini, samoumevna odločitev mnogih

Zavarovanje v tujini je za mnoge samoumevna odločitev .

Predvsem gre za osebe, ki se veliko gibljejo v tujini ter jim ni potrebno posebej podrobno razlagati, čemu je namenjeno zavarovanje v tujini . Iz izkušenj ali preko raznih virov informacij vedo, da je zdravstvena oskrba ter razne druge storitve ob nezgodah, urejena drugače kot doma. V mnogih državah je bistvena razlika predvsem v nastalih stroških ter pravicah do točno določenih storitvah, katere so potrebne za celotno oskrbo. Takšne osebe zavarovanje v tujini sklenejo brez oklevanja, dovolj je, da imajo v prihodnosti predvideno potovanje ali druge aktivnosti v tujini. Pri oskrbi vedo, da je pomembna hitrost in kakovost. Najpomembnejša je seveda zdravstvena oskrba oziroma saniranje poškodb. Vendar je to le del potrebne oskrbe. V primeru, da smo doživeli prometno nesrečo, je potrebno poskrbeti tudi za odvoz poškodovanega vozila. Samo zavarovanje v tujini omogoča, da je odvoz dostopnejši. Kdor je imel priložnost spoznati, kako cenijo takšne storitve, o njem ne bo veliko razmišljal. Stroški nikakor niso zanemarljivi, lahko pa se tudi kopičijo. Zato je kljub stroškom najcenejše, da se čim prej opravi celoten postopek odvoza, ter se s tem bremenitev zaključi. Dobro zavarovanje v tujini nudi tudi pomoč pri urejanju vsega potrebnih formalnosti. Veliko oseb ima težave že z komuniciranjem, dodatno so storitve urejene drugače pri nas. Praktično se znajdemo v slepi ulici, izhod nam nudi zavarovanje v tujini. Izjema so predvsem območja ob meji, kjer so komunikacije v tujem jeziku pogoste ter je veliko večje znanje o vseh postopkih in formalnostih. Vendar je tudi tu velikokrat najbolje, da imajo takoj ob urejanju vsega potrebnega vso potrebno strokovno pomoč. Zapiski uradnih oseb, ki so ob dogodkih prisotne, so velikokrat temelj vseh postopkov v prihodnosti. Zato moramo poskrbeti za pravično obravnavo takoj.

Zavarovanje v tujini nam nudi veliko pomoč pri reševanju težav povezanih z raznimi nezgodami.

iskanje dela v mariboru

Zavod za zdravstveno zavarovanje, varnost na vsakem koraku

Zavod za zdravstveno zavarovanje omogoča, da je velika varnost prisotna.

Varnost na vsakem koraku zavod za zdravstveno zavarovanje omogoča že vrsto let. Zavarovancem zavod za zdravstveno zavarovanje s tem omogoča, da so lahko v primeru raznih težav, brezskrbni. Vedo, da jim bo zavod za zdravstveno zavarovanje zagotavljal potrebno pomoč. Pomoč zavarovancem je tisto, kar zavod za zdravstveno zavarovanje zagotavlja tradicionalno. Temu primerno je zavod za zdravstveno zavarovanje prepoznan kot izkušnje vredna ustanova. Če hoče ohranjati takšen nivo zaupanja, mora temu primerno skrbeti za zagotavljanje kakovostnih storitev. Poleg kakovosti pa želi vsak zavarovanec imeti pred sklenitvijo osnovo, na podlagi katere uveljavlja svoje pravice. Brez te osnove zavarovanec ne le ne more uveljavljati svoje pravice. Z njeno odsotnostjo je zavarovanec manj brezskrben. Na ta način je zavarovanec bolj ranljiv pred številnimi negativnimi vplivi iz okolice. Pred sklenitvijo zavarovanja želi zavarovanec, da mu zavarovalna polica prinaša vse, kar pričakuje od dobrega zavarovanja. Osnovo vsakega dobrega zavarovanja zavarovalna polica prinaša z pravicami in dolžnostmi. Vsaka zavarovalna polica nalaga točno določene pravice in dolžnosti za vse udeležence. Tako zavarovalna polica nalaga zavarovancu plačilo obveznosti, zavarovalnemu agentu in zavarovalnici pa izpolnitev obveznosti. Na drugi strani vsaka zavarovalna polica daje zavarovancu pravice. Kot tudi pravice zavarovalnemu agentu oziroma zavarovalnici. Sklenitev zavarovanja je mogoče na podlagi informacij, katere nudi izračun zavarovanja. Zavarovancu izračun zavarovanja sporoča lastnosti njegovih dolžnosti do zavarovalnice. Poleg tega pa izračun zavarovanja sporoča lastnosti obveznosti zavarovalnega agenta oziroma zavarovalnice. Za vsakega zavarovalnica je lahko izračun zavarovanja različen. Vsak izračun zavarovanja se prilagaja tako zavarovancu, kot tudi razmeram na zavarovalniškem trgu. Za zavarovalniški trg je značilno, da je tako dober, kolikor so dobre zavarovalniške izkušnje vseh zavarovancev. Vsak zavarovanec se sicer odloči za eno izmed številnih ponudb. Vendar je vsak, še tako majhen tržni delež, pomemben pokazatelj kakovosti zavarovalniškega trga.

Zavod za zdravstveno zavarovanje je pomembna ustanova.

zavarovanje v tujini je pametno

Zavarovanje v tujini je dobro imeti

Zavarovanje v tujini je pridobitev potovalne varnosti . Potovalna varnost je zagotavljanje vseh potrebnih storitev v primeru nezgod oziroma raznih težav na potovanjih. Zavarovanje v tujini jo omogoča. Veliko storitev , katere vključuje zavarovanje v tujini, nam je v domačem kraju samoumevnih. Kako drugače je to v tujini lahko spoznamo že v sosednjem ali malo bolj oddaljenem kraju. Čeprav znamo jezik, je že obisk zdravnika ali kakšnega podobnega naslova, povezan s težavami. Ko vse skupaj prestavimo v tujino oziroma kraje, kjer ne znajo našega jezika je vse skupaj lahko težje.

V veliko primerih pravzaprav nedosegljivo. Zavarovanje v tujini pomaga tudi pri raznih drugih zadregah. Zdravstvene storitve so v tujini drugače zasnovane in zagotavljane, kot pri nas. To pomeni, da bomo deležni zdravstvenih storitev, zdravil, zdravstvenih pripomočkov ter vsega kar potrebujemo za zdravljenje v drugačnem obsegu. Kar lahko pomeni večje ali manjše doplačilo. Zavarovanje v tujini nas obvaruje pred nastalimi visokimi stroški zdravja z majhnim doplačilom. Poleg tega sodi v zavarovanje v tujini še mnogo drugega. O tem kako je zavarovanje v tujini pomembno nam bodo znali najbolje povedati ljudje, ki so veliko potovali v tujino ter so imeli primere, v katerih je koristilo zavarovanje.

Organizirano reševanje in pomoč je v tujini velikokrat plačljivo. Ker je zdravstvo drugače organizirano. Doplačilo ni veliko, vendar pomeni velik prihranek v primeru nastale škode oziroma nezgode. Osebe, ki veliko potujejo o tem veliko niti ne razmišljajo. Ko se odpravijo na pot v tujino je ena prvih aktivnosti sklenitev ustreznega zavarovanja. Sklenjeno zavarovanje mnogim pomeni tudi kakovost bivanja v tujini. Preprosto zato, ker so prepričani v odlično oskrbo z vsem potrebnim v primeru nastalih težav. Take osebe so nam tudi najboljša referenca, ko se odločamo za takšno zavarovanje. Povedati nam bodo znale tudi mnoge druge koristne informacije. Zavarovanje v tujini je potrebno velikokrat načrtovati skupaj s potovanjem.

Zavarovanje na potovanju, odgovorno ravnanje

Zavarovanje na potovanju je odgovorno ravnanje.

Vsak, ki sklene zavarovanje na potovanju, se vede odgovorno in pravilno. Zavarovanje na potovanju nam omogoča kvalitetno potovanje. Vsako kvalitetno potovanje vključuje zavarovanje na potovanju. Na ta način omogoča tako izvedbo največjega možnega obsega dogodkov, kot tudi varnost pred vsemi negativnimi posledicami. V primeru, da
zavarovanje na potovanju omogoča zdravstvene storitve, zdravila in zdravstvene pripomočke, se lahko ne le hitro in kvalitetno pozdravimo, ampak lahko tudi nadaljujemo svoje potovanje. V primeru, da zavarovanje na potovanju ne bi obsegalo zdravstvene storitve, zdravila ali zdravstvene pripomočke, potovanja ne bi mogli nadaljevati, saj bi se morali vrniti domov, ter doma zdraviti nastale bolezni in poškodbe. V nekaterih primeri to ni mogoče, saj so bolezni in poškodbe lahko prehude in potrebno nujno zdravljenje v tujini. Ker je tuj zdravstveni sistem drugače organiziran lahko to pomeni, da naše zdravstveno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev, zdravil in zdravstvenih pripomočkov. V tem primeru sami plačamo izstavljen račun za zdravstvene storitve, zdravila in zdravstvene pripomočke v višini razlike med tistim, kar naše zdravstveno zavarovanje krije in dejanskimi stroških zdravstvenih storitev, zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.
Zavarovanje na potovanju je zato več kot modra odločitev, saj je vplačan znesek bistveno manjši, kot so lahko stroški zdravstvenih storitev, zdravil in zdravstvenih pripomočkov. Posebno so zdravstvene storitve v tujini in zdravstvenim pripomočkom in zdravilom z vidika potrebe podvrženi nekateri poklici ali aktivnosti. V največji meri so to športniki, ki so lahko aktivni rekreativci ali registrirani športniki. Poleg tega obstaja večja možnost poškodb ali bolezni nekaterim drugim skupinam ljudi. Največkrat osebe, ki so bolj izpostavljene poškodbam ali boleznim, svoje stanje dobro poznajo in o sklenitvi zavarovanja na potovanju sploh ne razmišljajo. Ostalim je odločitev prepuščena po lastni presoji in odločitvi. Izkušnje prijateljev, sorodnikov in znancev so pri tem več kot dober nasvet.

Zavarovanje na potovanju je dobrodošel sopotnik vsakega potovanja.

Zavarovanje na potovanju

Zavarovanje za tujino, dober sopotnik na tujem

Zavarovanje za tujino je oblika zavarovanja, ki krije stroške zdravljenja ter vse ostale stroške, ki so nastali kot posledica bolezni ali nezgode. Zavarovati je se možno pred posledicami bolezni ali nezgod na praktično vseh koncih sveta.

Dobra lastnost, ki jo zavarovanje za tujino prinaša je zavedanja dejstva, da so zdravstvene storitve in vse aktivnosti povezane z zdravstveno storitvijo po posameznih državah različno urejene. Različna urejenost zdravstvenih storitev in vseh aktivnostih povezanih z zdravstvenih storitev je predvsem v kritju stroškov, ki so ob tem nastali.

Pri tem velja pomislit, kako je zavarovanje za tujino koristno ob dejstvu, da smo v tujini v veliki nemoči že zaradi tujega jezika, tujega okolja ter celo vrsto drugih vsakdanjih opravil, katere so nam v tujini kratko malo neznanka. Vse skupaj se samo poslabša, če doživimo na potovanju ali bivanju v tujini nezgodo ali bolezen. Ob pojavu bolezni moramo obiskati zdravnika oziroma biti deležni medicinske oskrbe. Poleg jezika se pojavi problem kritja stroškov. Vsaka država ima zdravstveni sistem specifično urejen. Specifična urejenost zdravstvenega sistema posamezne države se dotika predvsem obsega zdravstvenih storitev ter njihovega plačila. Obseg in plačilo zdravstvenih storitev je različno, zato bi se za ugotavljanje in informiranje o obsegu in stroških zdravljenja pošteno namučiti, da bi nam bili do potankosti znani. Zavarovanje za tujino nam pri tem veliko pomaga, saj s sklenitvijo zavarovanja dobimo določen obseg pravicpo dostopni ceni. V pakete, ki jih oblikujejo posamezne zavarovalnice so največkrat vključene zdravstvene storitve, katere se glede na statistične podatke in trende, najverjetneje lahko zgodijo v prihodnosti oziroma zavarovanec z sklenitvijo dobi množico storitev, katere so najverjetnejše, da jih bo potreboval v primeru bolezni ali nesreče. V ponudbi je zavarovanje za tujino kupcu približano na ta način, da dobimo zavarovanje za tujino v več različnih obsegih pravic.

Zavarovanje za tujino je modro skleniti pred potovanjem v tujino.

https://www.vzajemna.si/zavarovanja/tujina/

Dodatno ali dopolnilno zavarovanje

Dodatno ali dopolnilno zavarovanje

Ste že večkrat slišali za dopolnilno in pa za dodatno zdravstveno zavarovanje, pa vas nekoliko bega kaj je kaj? No, naj vas potolažimo, da gre za eno in isto stvar. Dopolnilno ali dodatno zdravstveno zavarovanje je tisto, ki krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da tisti zavarovanci, ki imajo sklenjeno dodatno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne potrebujejo doplačati razlike za zdravstvene storitve, zdravila in druge medicinsko-tehnične pripomočke, seveda dokler vrednost le teh ne preseže najvišje priznane vrednosti. Skratka, dopolnilno oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje je nekaj kar nujno potrebuje prav vsak! Dodatno zavarovanje pa lahko sedaj sklenite tudi preko spleta in sicer preko spletne strani www.e-zavarovanja.com, kjer lahko najdete še več informacij o samem dodatnem zavarovanju.

Kdaj pa potrebujete dodatno zdravstveno zavarovanje? To zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Ob izgubi statusa dijaka ali študenta, ob prvi zaposlitvi ali po dopolnjenem 26.letu starosti pa je priporočljivo poskrbeti za dodatno zdravstveno zavarovanje. Torej dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje je potrebno skleniti takrat, ko postanete zavezanec za doplačila, saj samo tako ne bo potrebno doplačevati za zdravstvene storitve. Na zgoraj dani spletni strani si lahko preberete pogosta vprašanja o dodatnem zdravstvenem zavarovanju, prav tako pa lahko preverite tudi kaj je obvezno zavarovanje. V primeru dodatnih vprašanj, vam je ekipa podjetja na voljo preko kontaktne številke, ki je prav tako dana na spletu. Poleg dodatnega zavarovanja pa si lahko preko te strani zagotovite tudi avtomobilsko zavarovanje ali pa poskrbite za varčevanje.

Vzajemna zavarovanje

Deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje predstavlja zavarovane za različne stroške, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo. Med te stroške spadajo različne zdravstvene storitve zdravstvenih dejavnosti. Med njih štejemo tudi nastanitev v bolnišnicah, zdraviliščih in tudi prehrano, ki jo zavarovanec tam dobi. Poleg zdravstvenih storitev pa prostovoljno zavarovanje pokriva tudi zdravila na recept. Sem spadajo vsa zdravila, ki so uvrščena na pozitivno in na vmesno listo. Vendar pa prostovoljno zavarovanje pokriva le tista zdravila, ki so izdana na recept, druga zdravila mora v celoti plačati oseba sama.

Med storitve, ki jih krije prostovoljno zavarovanje spadajo tudi reševalni prevozi, ki niso nujni, to pomeni, da oseba ni bila življenjsko ogrožena. Med pokritja je potrebno prištevati tudi vse zdravstvene pripomočke, kot so vozički, bergle, ortopedski pripomočki, slušni in očesni pripomočki in zobno protetični pripomočki. Vendar so pri vseh teh pripomočkih vnaprej določene priznane vrednosti, ki jih krije prostovoljno zavarovanje, ostalo mora pokriti oseba sama.

Večina zdravstvenih storitev in pripomočkov se krije delno iz obveznega in delno iz prostovoljnega zavarovanja. Vendar pa so nekateri deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje izjemno visoki. Kar 90 odstotkov celotnega deleža krije prostovoljno zavarovanje v primeru zobne protetike, očesnih pripomočkov, ne nujnih reševalnih prevozov in zdravil, ki se nahajajo na vmesni listi. Pomembno je, da opozorimo tudi na to, saj se v primeru, ko oseba ni prostovoljno zavarovana, breme doplačila prevali nanjo. Plačati 90 odstotkov pripomočka za zobno protetiko pa lahko predstavlja kar visok denarni znesek, ki si ga marsikdo ne more privoščiti.

Nekaterim se zdi, da je prostovoljno zavarovanje, ki ga plačujejo vsak mesec, denar vržen proč, saj si mislijo, da so vedno zdravi in nikoli ne koristijo zdravstvenih storitev. Vendar pa prav temu je namenjeno prostovoljno zavarovanje – namreč za primer, da bi jih morali koristiti. Daljša zdravstvena oskrba s posegi in drugimi storitvami lahko stane nekaj deset tisoč evrov za nekoga, ki ni prostovoljno zavarovan, za nekoga, ki je, pa nič.

Vse informacije iz spletne strani

Zavod za zaposlovanje in denarno nadomestilo

Zavod za zaposlovanje je pristojen organ, ki ureja denarna nadomestila za primer brezposelnosti. Če ste se znašli v situaciji, ko ste izgubili službo, potem morate svojo pravico urediti na tem naslovu. Vendar pa morate vedeti nekatere ključne podrobnosti, ki jih boste zvedeli v nadaljevanju, da bi se pri tem ne ušteli in ostali prikrajšani.

 

Zavod za zaposlovanje vam bo odobril denarno nadomestilo le, če ste bili zavarovani za primer brezposelnosti vsaj 9 mesecev v zadnjih 2 mesecih. Tiste osebe, ki so mlajše od 30 let, so upravičene že če so bile zavarovane 6 mesecev. Seveda je nujen pogoj to, da so bili prispevki plačani, drugače oseba ni upravičena do denarnega nadomestila. Vedeti morate, da vam bo Zavod za zaposlovanje odobril denarno nadomestilo za primer brezposelnosti samo v primeru, da službe niste izgubili po vaši lastni krivdi. V primeru, da ste bili krivdno odpuščeni, pravice do nadomestila žal nimate. Prav tako nimate pravice do denarnega nadomestila v primeru, da ste po lastni volji dali odpoved delovnega razmerja.

 

Naslednja pomembna stvar je, da na Zavod za zaposlovanje vložite zahtevek za nadomestilo v 30 dneh po tem, ko ste prenehali biti zavarovani. Zahtevek lahko oddate v fizični ali pa v elektronski obliki. Elektronske storitve, ki jih ponuja Zavod za zaposlovanje, so možne z uporabo digitalnega potrdila in z ustvarjenim računom na portalu. K zahtevku morate priložiti še pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o povprečno prejeti plači. Na osnovi povprečne plače se bo izračunala višina denarnega nadomestila za brezposelnost, ki ga boste prejeli. Čas zavarovanja za primer brezposelnosti pa določi dolžino obdobja, za katerega boste upravičeni do denarnega nadomestila. V primeru, da zamudite 30 dnevni rok za prijavo, vam bo Zavod za zaposlovanje odbil dneve za katere ste upravičeni do nadomestila, zato se ne splača odlašati z urejanjem celotnega postopka za pridobitev denarnega nadomestila.

Več si preberite tukaj.

Vzajemna zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje in socialna varnost

Dopolnilno zavarovanje ima v Sloveniji pomembno funkcijo pri zagotavljanju zdravstvene in socialne varnosti državljanov. Pri nas imamo dva stebra, ki napajata zdravstveno blagajno z denarjem. Prvi je obvezno zavarovanje, drugi pa je dopolnilno zavarovanje. Obvezno zavarovanje krije v celoti zgolj tiste stroške zdravstvene oskrbe, ki so potrebni za reševanje življenjskih nevarnosti. Najprej je potrebno razčistiti nekaj zmede, ki obstaja med ljudmi, kar se tiče plačevanja zdravstvenih storitev. V osnovi bo obvezno zdravstveno zavarovanje krilo delež skoraj vsake zdravstvene storitve, vendar pa le do določenega odstotka. Dopolnilno zavarovanje pa poskrbi, da bolnika ne bremenijo stroški doplačila. To pomeni, da v primeru, ko nekdo nima dopolnilnega zavarovanja, mora plačati razliko, ki nastane med zneskom, ki ga krije obvezno zavarovanje in končno ceno zdravstvene storitve.

Po večini se ljudje zavedajo dejstva, da so zdravstvene storitve izjemno drage. Razna slikanja z MRI tehnologijo, proteze, biološka zdravila itn. imajo zelo visoko ceno. Če pri osebi dopolnilno zavarovanje ne obstaja, pridejo lahko stroški doplačila za takšne storitve in izdelke tako visoki, da ga pahnejo v socialno stisko. Seveda ni namen socialnega zdravstvenega sistema, da bi zaradi zdravstva ljudje obubožali. Zato v določenih primerih, ko lahko oseba dokaže, da nima premoženja in ne prejema rednega dohodka, lahko dopolnilno zavarovanje krije občina, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče.

V Sloveniji dopolnilno zavarovanje urejajo tri zavarovalnice: Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Cene med njimi se ne bistveno razlikujejo, tako da je stvar osebnih preferenc, kater izbrati. Mesečna premija za dopolnilno zavarovanje pa je nedvomno zanemarljiva v primerjavi s tem, kako visoki lahko postanejo stroški zdravljenja, če tega oseba nima sklenjenega. Zdravje je dobrina, ki jo je potrebno negovati in zanjo skrbeti, saj je od nje odvisna kakovost življenja. Dokler imamo v Sloveniji socialno zdravstvo, je dopolnilno zavarovanje pomembna dobrina, ki resda stane, vendar so ugodnosti, ki jih ponuja neprimerno večje kot njena cena.

Adrenalinski športi in dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zavarovanjeMladi ljudje v najbolj aktivnem življenjskem obdobju le redko pomislimo, da nas bi lahko doletela težka bolezen ali hujše poškodbe. Polni energije in veselja smo prepričani, da se nam že ne more nič hudega zgoditi. Življenje polno nepredvidljivih situacij pa nam vsakodnevno dokazuje ravno nasprotno. Sam pa se zelo dobro zavedam vseh morebitnih posledic, ki jih prinaša aktivno življenje športnika. Tako kot se resno posvečam svoji športni disciplini, skrbim tudi za preventivo. Moja preventiva obsega zdrav način prehranjevanja, telesne aktivnosti in dopolnilno zavarovanje, ki je zaradi visokega tveganja za poškodbe, pri mojem športu zelo pomembno.

Že od majhnega obožujem hitre avtomobile in motorje in sedaj že 12 let tekmujem v motokrosu. Začetki mojega spoznavanja z motorji so bili v delavnici mojega očeta, kjer je popravljal, predeloval in skrbel za večino motorjev v naši vasi. K nam je prihajal tudi poklicni motokrosist, ki je takrat veljal za boljšega v tem športu in prav on me je še dodatno vzpodbudil, da sem se poizkusil tudi sam. Postal je moj vzornik, tudi zato, ker je vedno med prioritete postavljal tudi varnost. Kljub mnogim uram trening voženj in vseh zaščitah, ki jih motokrosisti uporabljamo so poškodbe sestavni del tega športa. Od mojih začetkov, do danes niti našteti ne morem vseh poškodb, ki so me doletele. K sreči nobena poškodba ni bila usodna. Zaradi sklenjenega dopolnilnega zavarovanja skozi celotno obdobje, pa sem bil v primeru poškodb vedno hitro in kakovostno oskrbljen. Tudi učinkovitim rehabilitacijskim terapijam in različnim tehničnim pripomočkom se lahko zahvalim, da lahko tekmujem še danes.

Nezgodno zavarovanje, ker nikoli ne veš kaj te čaka

Nezgodno zavarovanje je v prvi vrsti namenjeno ustvarjanju lastne in pa seveda družinske varnosti. Namenjeno je predvsem, da pokrijemo finančno vrzel ali bolje rečeno pokrpamo svoj žep, po tem, ko se nam je zgodila poškodba. Sreča nikoli ne počiva zato je za nas in za tiste, ki jih imamo najraje zelo pomembno, da uredimo nezgodno zavarovanje. Ker nezgodna zavarovanja niso določena z zakonom so lahko razlike od ene pa do druge zavarovalnice, kar se premije tiče zelo visoke. Seveda pa je velikost premije odvisna tudi od tega, ali smo zavarovani sami ali je z nami zavarovan še kdo izmed družinskih članov. Na višino premije, ki plačujemo za nezgodno zavarovanje pa seveda vpliva tudi višina dnevnega nadomestila.

Sicer pa na ceno zavarovanja vpliva tudi starost, podvrženost poškodbam in pa način dela, ki ga opravljamo. Tako je nezgodno zavarovanje s dnevno odškodnino najbolj primerno za samostojne podjetnike ali samostojne poklice. V tem primeru je dobro, da dnevna odškodnina krije izpad prihodkov, ki smo jih imeli v času, ko smo bili iz dela odsotni zaradi bolniške. Ker so naši otroci in mladostniki naš zaklad in, ker dobro vemo kako rado se jim kaj nehote pripeti je pomembno, da tudi njim uredimo nezgodno zavarovanje. Nezgodno zavarovanje otrok in mladostnikov omogoča, da zagotovimo celovito zaščito, seveda glede na izbrane kombinacije. Ker nesreča nikoli ne počiva, nezgodno zavarovanje.

Komu je namenjeno nezgodno zavarovanje?

Ker nikoli ne moremo vedeti kdaj bo prišlo do nesreče, je nezgodno zavarovanje odlična izbira s katero bomo poskrbeli za finančno in socialno varnost v primeru nezgod. Nezgodno zavarovanje je namenjeno vsem med 14. in 75. letom starosti in je v primeru različnih poškodb kot so zlomi, zvini in vrezenine, opekline ali različna vnetja in okužbe, lahko zelo dobrodošlo. Nezgodno zavarovanje lahko sklenemo v eni izmed zavarovalnic in izberemo samostojno zavarovanje, družinsko zavarovanje ali nezgodno zavarovanje v okviru podjetja, v katerega lahko vključimo tudi najožje družinske člane in ki je tudi najcenejša opcija za zavarovanca. Vsako od teh nezgodnih zavarovanj ima svoje prednosti in slabosti. Najdražje je samostojno zavarovanje, ki je odvisno od poklica, ki ga nekdo opravlja. Bolj je delo tvegano, dražja je premija. Glavne prednosti zavarovanja so, da smo zavarovani 24 ur na dan in vse dni v tednu ne glede na to kje se nahajamo. Druga prednost je zagotovo ta, da zavarovanje lahko sklenemo za nedoločen čas in ga s pisno izjavo kadarkoli lahko prekinemo, zavarovalno premijo pa je treba plačevati mesečno. V primeru, da je prišlo do nezgode mora zavarovalnica upravičencu izplačati zavarovalno vsoto, ki pa je odvisna od izbrane kombinacije. Zavarujemo se namreč lahko za primer nezgodne smrti, smrti zaradi bolezni, za invalidnost, dnevno odškodnino, stoške pogrebnine, bolnišnični dan, itd. Oblike nezgodnega zavarovanja se med zavarovalnicami razlikujejo, saj je premija med njimi različna in o njeni višini je potrebno dobro razmisliti. Treba se je odločiti ali želimo kritje v primeru invalidnosti, ko je treba spremeniti življenjski stil in prilagoditi bivalno okolje. Poleg zavarovanja za invalidnost zavarovanec sklene tudi zavarovanje za nezgodno smrt. Če bi zavarovanec želel večji poudarek na zavarovanju za smrt, je primerneje urediti riziko življenjsko zavarovanje s katerim lahko dobimo precej visoke zavarovalne vsote za sorazmerno nizke mesečne premije. Vsak zavarovanec izbira zavarovalno vsoto glede na svoje potrebe v določenem trenutku in sposobnost plačila premije.