Arhiv Značk: zdravstvena zavarovalnica

katero zdravstveno zavarovalnico izbrati

Zdravstvena zavarovalnica, zavaruje zavarovance

Zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji zavaruje zavarovance državljane in podjetnike ter zaposlene iz tujine po zakonu.
Obvezno zdravstveno zavarovanje zavaruje zavarovance na območju naše države. Na območju naše države je zdravstveno zavarovanje obvezno za vse prebivalce države, ter osebe, ki v naši državi opravljajo pridobitno dejavnost. Na naših tleh je zdravstveno zavarovanje že več kot stoletje stara tradicija. Ker je zdravstveno zavarovanje stara tradicija to pomen številne izkušnje. Hkrati tradicija, ki jo ima zdravstveno zavarovanje govori o naprednem razmišljanju ljudi, kateri so ga uvedli.

Zavarovanje nudi zdravstvena zavarovalnica. Pravici, katre zavarovancu nudi zdravstvena zavarovalnica so navedene na polici. V grobem zdravstvena zavarovalnica nudi osnovne zdravstvene storitve, zdravila, zdravstvene pripomočke ter številne druge osnovne zdravstvene pravice. V primeru, da zdravstvena zavarovalnica nudi zavarovancu premalo pravic ima slednji možnost za dodatno obliko zavarovanja. V tem primeru mu lahko zdravstvena zavarovalnica nudi alternativo osnovnemu zavarovanju. Za vsako zavarovanje je pomemben izračun zavarovanja. Zavarovancu izračun zavarovanja govori o tem, kako konkurenčna je ponudba točno določene zavarovalnice. Predvsem je izračun zavarovanja koristen, ko se zavarovanec odloča me dvema različnima ponudbama. V tem primeru izračun zavarovanja prve zavarovalnice primerja z drugo zavarovalnico oziroma poljubno zavarovalnico. Največkrat se odloča za izračun zavarovanja zavarovalnice, katera je po njegovem prepričanju najboljša. O tem katera zavarovalnica je najboljša se zavarovanec želi pred sklenitvijo zavarovanja prepričati. Na podlagi ponudb se bo odločil, zato je najverjetneje, da bo izbral tisto, ki mu na kratko povedano nudi največ. Kaj natanko največ je, odloča zavarovanec sam. Nekateri ocenjujejo vrednost premije, drugim je bolj pomembna kakovost izvajanja in dostopnost do pravic, tretjim je pomemben profesionalne odnos, obstajajo pa še mnogi drugi kriterij preko katerih se sklene zavarovanje.

Dobro zavarovanje je predvsem združitev številnih dobrih lastnosti, ki so splošno znane kot primeri dobre zavarovalniške prakse.
Zdravstvena zavarovalnica je pri nas več kot stoletja dolga tradicija plemenitega poslanstva, ki varuje človekovo največje bogastvo, zdravje.

Prostovoljno zavarovanje in doplačila za zdravstvene storitve

Za prostovoljno zavarovanje v Sloveniji skrbijo tri zavarovalnice: AdriaticSlovenica, Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Vse naštete zavarovalnice ponujajo zelo podobne pogoje za zavarovanje, tako da je stvar osebnih preferenc, katero izberete. Tisto, kar je zares pomembno je to, da ugodnosti, ki jih ponuja prostovoljno zavarovanje, razumete. S tem se boste prepričali, da je zares pomembno, da ga tudi sklenete in redno plačujete premije.

Najprej je potrebno razjasniti to, da prostovoljno zavarovanje ni potrebno plačevati otrokom in pa dijakom ter študentom, ki so mlajši od 26. let. Vsi ostali, ki ne spadajo v te skupine prebivalstva, morajo imeti sklenjeno prostovoljno zavarovanje, če se želijo izogniti neposrednim plačilom nekaterih zdravstvenih storitev. Gre za stroške, ki nastanejo kot doplačila med zdravniškimi obravnavami, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zavarovanje se preveri prek kartice, ki jo je izdalo ZZZS v vsaki ambulanti. V primeru veljavnega prostovoljnega zavarovanja se stroški samodejno krijejo iz zdravstvene blagajne, v primeru, da to ni sklenjeno, pa stroški neposredno bremenijo pacienta.

Torej vsi tisti, ki spadajo v prej naštete skupine prebivalstva, morajo izbrati eno zdravstveno zavarovalnico in pri njej skleniti prostovoljno zavarovanje. Socialno ogroženi prebivalci se lahko zglasijo na lokalnem Centru za socialno delo in če uspešno dokažejo, da živijo v socialnem položaju, ki ogroža njihov obstoj in obstoj družine, bo njihovo prostovoljno zavarovanje krito iz države. Paziti morajo tudi vsi tisti, ki so status študenta ali dijaka izgubili, saj imajo le en mesec časa, da sklenejo prostovoljno zavarovanje sami, drugače jim grozi čakalna doba treh mesecev, ko ne bodo upravičeni do ugodnosti.

Zakaj je dobro, da sklenemo dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje potrebujemo zato, ker osnovno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob morebitnem zdravljenju. Sklenemo ga lahko pri kateri izmed zdravstvenih zavarovalnic, v kateri izmed poslovalnic ali pa še enostavneje in hitreje, s sklenitvijo na njihovi spletni strani. Sklenejo ga lahko tisti, ki še prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nimajo, pa tudi tisti, ki ga že imajo, pa želijo samo zamenjati zavarovalnico. Zakaj skleniti prostovoljno zavarovanje, če je le to neobvezno, se vpraša marsikdo, a dejstvo je, da si lahko v današnjih časih samoplačništvo za plačilo zdravstvenih storitev privošči le malokdo. Tako postaja prostovoljno zavarovanje skoraj obvezen del zavarovanja, saj se stroški, ki jih krije obvezno zavarovanje vedno bolj povečujejo. Za vse odrasle osebe je dopolnilno zavarovanje skoraj nujno potrebno, prav tako pa naj na sklenitev le tega nikar ne pozabijo študentje, ki jim je po 26. letu starosti potekel status študenta. Dopolnilnega zavarovanja ne potrebujejo otroci, šolarji, mladostniki, invalidi, ljudje s nekaterimi specifičnimi boleznimi, otroci s duševnimi in telesnimi motnjami, vojni invalidi in nekateri drugi. Prav tako so do neplačila dopolnilnega zavarovanja opravičeni ljudje, ki so na robu socialne lestvice, prejemniki socialne pomoči, ki jim prav slednje zavarovanje krijejo Centri za socialno delo. Če sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje smo upravičeni do zdravstvenih storitev vključno s prehrano v bolnišnici ali v zdravilišču, prevoza z rešilnim vozilom, če tudi prevoz ni nujno potreben, zdravila, ki nam jih zdravnik napiše na recept, pa so slednje na pozitivni ali na vmesni listi ter različnih zdravstvenih pripomočkov.