Arhiv Značk: življenjepis

življenjepis in iskanje dela

Življenjepis, predstavi kandidata

Življenjepis omogoča predstavitev kandidata .

Predstavitev kandidata je zelo pomembna aktivnost. Z noj se kandidat predstavi zainteresiranim osebam. Zainteresirane osebe so največkrat delodajalci, lahko pa so v vlogi zainteresiranih oseb tudi drugi. Življenjepis v svojem bistvu opisuje osebo. Zelo koristno je, da življenjepis napiše oseba, ki kandidira. Tuja pomoč je sicer dobrodošla, vendar le deloma. Življenjepis, ki ga je napisala oseba, katera kandidira, ne bo težko predstaviti tudi v komunikaciji z potencialnim delodajalcem ali drugimi zainteresiranimi osebami. V primeru, daživljenjepis v večji meri napiše druga oseba, kandidat ne bo znal navesti podatke in informacije na tako izviren način, kot bi jih v primeru, da je življenjepis napisal sam. Življenjepis je lahko podan na različne načne. Načini se med seboj razlikujejo v tem, da so nekateri bolj, drugi pa manj formalni. Strogo držanje načel formalnosti zveni preveč uradno in velikokrat ne nudi dodane vrednosti predstavitvi. Življenjepis, ki je napisan bolj dinamično, z dovoljeno večjo svobodo in opuščanjem pravil formalnosti, zveni bolj privlačno. Delodajalcu ali drugim zainteresiranim osebam sporoča, da ima pred seboj življenjepis osebe, ki je pripravljena sprejeti in izpeljati izzive z veliko mero samoiniciative. Takšne osebe so danes bolj iskane, saj lahko prinesejo večjo dodano vrednost. Večjo dodano vrednost prinesejo predvsem v okoljih, ki se zavedajo dobrega izkoristka vseh sposobnosti človeka. Dobra mešanica formalnega in dinamičnega načina sporočanja v življenjepisu je vsekakor dobra odločitev, zelo pomembno pa je tudi pravilnost drugih značilnosti. Danes nam sodobna tehnika delo olajša, potrebno je le sodobno tehniko obvladati ter koristno in pravilno uporabiti. Pri uporabi sodobne tehnike imajo prednost vsi, ki imajo z njo izkušnje, posebno dobrodošle pa so osebe, katere znanju dodajajo dinamičnost izkoristka možnosti tehnologije. Prednost sodobne tehnologije je tudi v tem, da omogoča enostavne popravke in druge spremembe, ki so koristne.

Življenjepis je opis osebe, ki je zainteresirana za sprejetje novih življenjskih izzivov.

Več o tem

Kaj je kronološki CV, vprašanje, ki zahteva dober odgovor

Kaj je kronološki CV je dobro vprašanje.

Na vprašaje, kaj je kronološki CV, mnogi ne znajo odgovoriti ali pa za premislek potrebujejo nekoliko več časa. Odgovor na vprašanje, kaj je kronološki CV, se skriva v vprašanju. Za odgovor na vprašanje, kaj je kronološki CV, je potrebno le nekaj osnovne razgledanosti. Ko odgovarjamo na vprašanje, kaj je kronološki CV, je potrebno dobro prebrati vprašanje. Odgovor na vprašanje, kaj je kronološki CV, je sestavljen iz besed kronološki in CV. Pomen besed CV in kronološki je odgovor na vprašanje, kaj je kronološki CV. Kronološki CV je verjetno najbolj pogosta oblika življenjepisa. Vsak življenjepisa podaja pomembne dogodke iz življenja osebe, ki se želi predstaviti. Običajno se življenjepis napiše, ko želi oseba, na katero se življenjepis nanaša, postati član nove skupine oseb z enakimi ali podobnimi interesi. Vsebina življenjepisa nudi osebi, ki odloča ali sodeluje v procesu odločanja. Proces odločanja je za različne namene lahko drugačen. Zahteve v veliki meri pogojujejo proces odločanja. Tudi število oseb, ki se želi vključiti v novo skupino ljudi s podobnimi ali enakimi interesi, vpliva na proces odločanja. Bolj kot je velika skupina zainteresiranih ljudi za vključitev v novo skupino ljudi z enakimi ali podobnimi interesi, bolj je pomembno kako dobro je napisan življenjepis. Življenjepis mora imeti določene sestavne elemente. Osnovnim elementom, so glede na predmet predstavitve, lahko dodane druge podrobnosti iz življenja osebe, ki se želi vključiti v novo skupino ljudi s podobnimi ali enakimi interesi. Največkrat gre pri vključitvi v novo skupino ljudi z enakimi ali podobnimi interesi, zaposlitev. Delo, ki ga oseba išče, je lahko različno. Temu primerno bo življenjepis lahko različen. Osnovni elementi, ki jih mora vsak življenjepis vsebovati so osebni podatki. Pri zaposlitvi se temu dodajajo morebitne dosedanje zaposlitve, izobrazba, sposobnosti, reference ter druge formalne informacije. Formalnim informacijam se lahko doda tudi neformalne informacije.

Kaj je kronološki CV je zanimivo vprašanje.

Več si preberite tukaj.