finance in trg

Tečajnica ljubljanske borze, pregled dnevnega trgovanja

Tečajnica ljubljanske borze je pregled trgovanja na določen trgovalni dan.

Preglednost in transparentnost je eden od namenov delovanja ljubljanske borze. Zagotavlja jo tečajnica ljubljanske borze. Z njo je omogočen strnjen pregled dogajanja na določen trgovalni dan. Na njej so zbrane informacije o zaključnem tečaju, spremembi tečaja ter dnevnem prometu po posameznih vrstah vrednostnih papirjev. Na ljubljanski borz se trguje na treh različnih trgih. Trg delnic sestavlja prva, standardna in vstopna kotacija. Drugi je trg obveznic, ki ga sestavljajo obveznice in zakladne menice. Zadnji je trg strukturiranih produktov, ki ga sestavljajo investicijski kuponi, delnice investicijskih družb, certifikati, pravice in nakupni boni. Vlagatelji naložbe na borzi spremljajo, poleg njih pa mnoge druge osebe. Borza je pomembna za makroekonomsko okolje ter tudi širše. Pridobivanje informacij je omogočeno praktično vsakemu, ki ga tečajnica ljubljanske borze zanima. Razlogi so različni. Lahko gre za investicije, možno je opazovati lastnosti podjetja, panoge, gospodarstva ter številne druge dejavnike, ki vplivajo na gibanje tečajev, prometa in drugo. Trgovanje je mogoče preko posrednika, ki ga izbere investitor. Informacije, ki jih prikazuje tečajnica ljubljanske borze na daljši ali krajši rok so zanj eden od pomembnejših temeljev odločanja. Spremljanja gibanja je možno na različne načine. Obstajajo nekateri standardni načini, lahko se pa določimo tudi za individualen način. Standardne načine je moč pridobiti preko klasičnih ali sodobnih medijev. Individualne oblikuje vsak posameznik sam, pri tem ima različne možnosti. Nekatere možnosti so brezplačne, druge so plačljive. Informacije, ki jih sporoča tečajnica ljubljanske borze lahko posameznik spremlja samostojno, lahko pa pri tem v različnih možnih obsegih in načinih sodeluje izbrana strokovna oseba. Odločitev za točno določene aktivnosti investitor izvede preko posrednika. Informacije, ki jih tečajnica ljubljanske borze za določen trgovalni dan prikazuje so velikokrat motiv za točno določene aktivnosti.

Tečajnica ljubljanske borze je prikaz gibanja cen vrednostnih papirjev, kaže pa še številne druge pomembne informacije.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.