Vrste klopov

Klope praviloma kar dobro poznamo, saj gre za pogoste prebivalce naših gozdov in travnikov. Poleg tega so zelo problematični in potencialno nevarni za človeka, zato smo nanje še toliko bolj pozorni. A kljub temu, da smo s klopi dobro seznanjeni, verjetno ne vemo, katere vrste klopov živijo pri nas in jih tudi ne znamo ločiti. Če veliko pohajkujemo po državi, se morda srečujemo z dvema pogostima vrstama, morda zasledimo tri, med katerimi še opazimo razlike. Nekateri pa gotovo niti niso vedeli, da pri nas obstajajo različne vrste klopov, ki jih lahko najdemo po celi državi. Za preventivo in ukrepe v primeru morebitnih okužb to sicer ni najbolj relevantno, je pa vseeno pomembno, da smo o klopih in morebitnih težavah, ki jih ti prinašajo, kar se da dobro poučeni. Na celem svetu poznamo številne vrste klopov, teh naj bi bilo okoli 860 in so zelo dobro razširjene po zmernih podnebnih pasovih. V Sloveniji pa srečujemo manj vrst, le tri so splošno razširjenje.

Vrste klopov

Vrste klopov v Sloveniji

V Sloveniji srečujemo predvsem tri vrste klopov, to so gozdni klop, rovkin klop in ježev klop. Te vrste se pojavljajo po celi državi in jih ni težko najti. Nekaj vrst pa je geografsko omejenih in se nahajajo le v posameznih kotičkih države, te niso tako dobro znane in jih težje najdemo. Še manj sreče (ali nesreče) bomo imeli pri iskanju redkih vrst, ki se pri nas le izjemoma pojavljajo, poznamo pa tudi dve ekološko specializirani vrsti. Skupaj prepoznamo 16 vrst, to so vrste klopov s ščitastim oziroma trdim skeletom. S temi klopi se ljudje najpogosteje srečujejo, lahko pa naletimo tudi na usnjate oziroma mehke klope, ki pa se na človeka zelo redko prisesajo. Pogoste so torej tri vrste klopov, kar nekaj pa je še takih, ki jih lahko opazimo v posameznih kotičkih države.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.