finance in trg

Vzajemni skladi, izbrati dobro

Vzajemni skladi morajo biti dobra izbira , če želimo z njimi doseči zastavljene cilje.

Dobro izbiro nam omogočajo nekatera načela izbire. Tako se velja vprašati kakšen je naš osnovni namen, kakšne so naše možnosti, kakšne so naše zahteve, koliko svobode želimo ter so odgovoriti na številna druga vprašanja. Preko odgovorov lahko oblikujemo osnovne značilnosti. Vzajemni skladi imajo največkrat splošen ali specifičen osnovni namen. Splošen namen je tisti, ki lahko zadovolji več različnih ciljev s povprečno dobrimi rezultati. Specifičen namen pa je tisti, ki lahko zadovolji en sam namen ali manjše število namenov, vendar z boljšimi rezultati. Temu primerno je različno so izbrani vzajemni skladi. Mnogim namen predstavlja naložba, ki je bodisi tradicionalna, alternativna ali kako drugače izražena. Tradicionalna naložba je tista, za katero se investitor odloča vedno ali velikokrat, pri alternativni pa je ista naložba ena od možnosti. V prihodnosti je lahko sprejeta ali zavrnjena. Rezultati so največkrat donosnost, varnost, likvidnost in fleksibilnost. Možnosti, ki jih ponujajo izbrani vzajemni skladi so prav tako različni. Na eni strani jih določa ponudba, na drugi pa povpraševanje. Povpraševanje določa možnosti predvsem preko znanih dejstev. Te je možno spoznati na različne načine. Eden od njih je informativni izračun . Njegova dobra lastnost je v tem, da ponudi dobro oceno. Toliko bolj, kolikor dlje v prihodnost lahko poda dobro oceno. Glede na vse prejete informacije in ponujene možnosti so vzajemni skladi izbrani preko zahtev. Te so na eni strani lahko oblikovane preko izkušenj, lahko pa tudi na podlagi razmeroma novih informacij. Svoboda odločanja pa nam omogoča, da med ponujenim izberemo tisto, kar je po naši oceni za nas najboljše. Vzajemni skladi so danes iskana možnost zaradi upadanja zanimanja za druge alternative. Te so sicer varne, vendar ne prinašajo dovolj motivacij za nadaljevanje, ampak usmerjajo naložbenika k iskanju drugih boljših možnosti.

Vzajemni skladi lahko dosegajo visoka naložbena pričakovanja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.