Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje?

Sreča nikoli ne počiva in zato je zelo pomembno, da si uredimo dobro nezgodno zavarovanje, ki bo krilo stroške, ki so v primeru nesreče in poškodbe lahko zelo visoki. Nezgodna zavarovanja niso zakonsko določena in tako so razlike med posameznimi zavarovalnicami velike, premija pa ni odvisna le od zavarovalne vsote, temveč tudi od tega ali smo zavarovanje sklenili sami, v krogu družine ali v okviru podjetja. Na samo višino premije, ki jo bomo morali plačevati, pa vplivajo tudi drugi dejavniki kot je na primer dnevno nadomestilo za poškodbe kot je zlomljena noga, opeklina ali vreznina. Do poškodbe lahko pride kjerkoli in kadarkoli in najbolj pogosti primer, ki jih zavarovanci prijavijo, so zlomi, izpahi, udarnine ali zvini, opekline, pretrgane mišice in vreznine. Odškodnino si boste v teh primerih prislužili le, če imate sklenjeno še katero od dodatnih zavarovanj, kot je dnevno nadomestilo ali bolnišnično nadomestilo, saj zavarovanji za invalidnost in nezgodno smrt, ki sta osnovni komponenti nezgodnega zavarovanja, tega ne pokrivata. Obstaja več vrst nezgodnega zavarovanja in ena izmed njih je samostojno zavarovanje, ki je pogojeno z dejavniki kot je starost, zaposlenost in odvisno od dohodka ter podvrežnosti poškodbam in boleznim. Sicer pa na ceno zavarovanja najbolj vpliva delo, ki ga nekdo opravlja. Bolj je to tvegano, višja je cena zavarovanja. Precej cenejše je družinsko zavarovanje, ki ga lahko sklenejo gospodinjstva z dve ali več člani, ki stanujejo pod isto streho in skupno porabljajo svoje dohodke. V nasprotju z drugimi oblikami nezgodnih zavarovanj pri družinskem zavarovanju poklic ne vpliva na višino premije. Tretja možnost, ki je za zavarovanca tudi najcenejša, je tako imenovano kolektivno zavarovanje oziroma zavarovanje v okviru podjetja, v katerega se lahko vključi tudi najožje družinske člane. Cena zavarovanja je odvisna od dejavnosti podjetja, od števila vključenih zaposlenih v kolektivno zavarovanje in podobno.