Zakon o delovnih razmerjih, zagotavlja pravice in nalaga dolžnost

Zakon o delovnih razmerjih ureja razmerja med delodajalcem in delojemalcem, osnova je zaposlitvena pogodba .

Delodajalcu in delojemalcu zakon o delovnih razmerjih pomaga pri težavah, ki jih prinaša proces dela . Proces dela je dinamičen ter iz dneva v dan prinaša novosti in spremembe. Nanje se vsak od udeležencev v delovnem procesu odziva po svoje. Delodajalec podjetje ustanovi z namenom doseganja podjetniški ciljev, na trgu se srečuje z konkurenco, pri svojih poslovnih aktivnostih mora upoštevati obstoječi pravni red, moralna in etnična načela. Pravni red med drugim predstavlja zakon o delovnih razmerjih. Moralna in etnična načela poslovanja so nepisani zakoni, ki jih določeno okolje in družba sprejmejo. Med okolji obstajajo razlike, nanje mora biti pozoren podjetnik predvsem ob vstopu na novo tržišče. Slovenski zakon o delovnih razmerjih ima številne posebnosti, ki so v drugih okoljih drugače urejene. V osnovi pa gre vedno za razmerja med zaposlenim in delodajalcem, ki jih zakon o delovnih razmerjih določa. Obsega vsa razmerja od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, do prenehanja delovnega razmerja. Podpis pogodbe o zaposlitvi pomeni za zakon o delovnih razmerjih začetek veljave. Z podpisom pogodbe o zaposlitvi pridobi zaposleni pravice ter hkrati dolžnosti. Enako velja za delodajalca: s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mu zakon o delovnih razmerjih nalaga dolžnosti, iz njega pa izhajajo tudi upravičenost do številnih pravic. Zaposleni z začetkom veljave pogodbe o zaposlitvi pridobi pravice o socialnem zavarovanju ter številne druge pravice. Hkrati pa dolžnosti, ko je opravljanje delovnih nalog skladno z zakoni in dogovorom. Navodila za opravljanje delovnih nalog so pravica delodajalca, njegova dolžnost pa je, da poskrbi za varno in urejeno delovno okolje ter delovni proces v skladu z zakoni, moralo in etiko. Zaposlena oseba ima z uspešno opravljenimi nalogami pravico do plačila, za delodajalca je to obveznost.

Zakon o delovnih razmerjih omogoča nemoteno doseganje poslovnih ciljev zaposlenega in delodajalca.

https://www.mojazaposlitev.si/delodajalci/hr-nasveti/4-koraki-za-zaposlitev-delavca/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja