Zavarovalnica krije nastale škode

Zavarovalnica je pravna oseba, ki krije v nesrečah nastale škode .

Osnova izplačila škode je zavarovalna polica, ki jo je zavarovalnica sklenila z zavarovancem in nastala škoda. Zavarovalnica mora nastalo škodo ugotoviti, odločiti ali je nastala v pogodbi nastala škoda, ter v primeru nastale obveznosti iz zavarovalne police dogovorjeno zavarovalno vsoto tudi izplačati. Zavarovalnica mora nastalo škodo izplačati v dogovorjenem roku, ki izhaja iz zavarovalne police oziroma čim prej. Takojšnje plačilo je za zavarovanca zelo pomembno, saj mu
zavarovalnica na ta način omogoča nadaljevanje uživanja koristi, katere je imel z škodnim primerom onemogočene. Zavarovalnica nudi razne zavarovalne produkte, ki se prilagajajo tako osebam, kot zavarovalnim potrebam. V današnje času zavarovalnica zavaruje drugačne zavarovalne potrebe, kot nekoč. Zavarovalne potrebe so bile tudi v najstarejših časih predvsem ob velikih vrednostih predmetov zavarovanja. Do današnjih dni se je na račun dostopnosti zavarovalnih produktov njihovo število povečalo v veliko množico. Zavarovalnica jih je skladno z njihovim nastankom vključevala v svojo ponudbo. Avtomobili tako niso mogli biti predmet zavarovanja pred njihovim nastankom. Zavarovalnica pa je na drugi strani z nastankom avtomobila morala pomisliti na svoje poslovne priložnosti in potrebe lastnikov avtomobilov. V prihodnosti se bo podobno zavarovalnica morala ozirati po novostih na trgu, ter temu primerno prilagajati in večati svojo ponudbo zavarovalnih produktov. Zavarovalni produkti prihodnosti se bodo razlikovali od današnjih v enaki meri kot se današnji razlikujejo od zavarovalnih produktov v preteklosti. Zavarovali bodo drugačne predmete zavarovanja pod drugačnimi zavarovalnimi pogoji. V pogojih konkurence bo vsaka zavarovalnica ponudila zavarovancem vse najboljše iz ponudbe, zavarovanec pa bo ocenil, kaj je najboljše iz celotne ponudbe zavarovalnic. Slovenski trg se bo spreminjal tudi z prisotnostjo tujih zavarovalnic, katerim se zdi naš trg zanimiv, na njem vidijo izziv in priložnost za svojo zavarovalniško dejavnost, poslanstvo in prihodnost.

Zavarovalnica je in bo zavarovalne produkte prilagajala novo nastalim razmeram.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.