Živčnost ali nemir

Živčnost je nemir človeka , vzroki so različni.

Prav tako različna je živčnost na področju odpravljanja oziroma nadziranja. Težava se lahko prepozna na različne načine. Nekatere osebe živčnost občutijo kot občutek strahu , drugim se potijo roke, bitje srca je pospešeno in podobno. Vedno je v takih primerih pomembno zavedanje pomena hitre in učinkovite reakcije. Včasih pomaga že kratka prekinitev aktivnosti, drugič je potreben bolj konkreten pristop. Kratka prekinitev aktivnosti lahko odpravi živčnost, ko je človek sposoben opravljati želeno ali zadano aktivnost, vendar se mu pojavi trenutek, v katerem to začasno ni mogoče. Pogosto težavo rešimo tako, da aktivnost začasno prekinemo ter naredimo nekaj drugega, kar je morda koristno ali kar zaradi aktivnosti nismo storili. Med svojimi aktivnostmi zlahka najdemo alternativne, kratkotrajne aktivnosti, ki nam pomagajo odpraviti živčnost. Velikokrat se v nadaljevanju aktivnost nadaljuje brez težav, praktično se težav po končani aktivnosti sploh ne spomnimo. Težavnejše so bolj kompleksne oblike, ko je živčnost pogostejša ter ima širši vpliv. Takrat mora človek predvsem potegniti črto pod svojimi sposobnostmi, ciliji, možnostmi in drugimi dejavniki. Sposobnosti človeka so omejene, velikokrat si zadamo prevelike cilje. Zato se pojavijo različne oblike strahu, da cilji ne bodo izpolnjeni. Rešitev je preprosta, potrebno je le zmanjšati cilje ali pa se domisliti učinkovitejšega izvajanja. Tako ena kot druga rešitev zahteva celostno in trdno osebnost. Zmanjšati cilje lahko pomeni tudi druge posledice, zato mora biti človek pri teh zahtevah predvsem realističen. Nikakor to ne sme biti izgovor za neizvajanje aktivnosti. učinkovit način izvajanja je lahko nasprotje strahu oziroma učinkovit način premagovanja strahu. Takrat ko človek intenzivno išče boljšo rešitev največkrat na strah niti ne pomisli oziroma je bistveno manj prisoten. S tem na moder način premaga strah, hkrati pa razvija svoje sposobnosti, ki so bodisi začasno ali daljše obdobje ostale neizkoriščene.

Živčnost je treba reševati z veliko mero razumevanja sebe kot okolice.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.