življenjepis in iskanje dela

Življenjepis, predstavi kandidata

Življenjepis omogoča predstavitev kandidata .

Predstavitev kandidata je zelo pomembna aktivnost. Z noj se kandidat predstavi zainteresiranim osebam. Zainteresirane osebe so največkrat delodajalci, lahko pa so v vlogi zainteresiranih oseb tudi drugi. Življenjepis v svojem bistvu opisuje osebo. Zelo koristno je, da življenjepis napiše oseba, ki kandidira. Tuja pomoč je sicer dobrodošla, vendar le deloma. Življenjepis, ki ga je napisala oseba, katera kandidira, ne bo težko predstaviti tudi v komunikaciji z potencialnim delodajalcem ali drugimi zainteresiranimi osebami. V primeru, daživljenjepis v večji meri napiše druga oseba, kandidat ne bo znal navesti podatke in informacije na tako izviren način, kot bi jih v primeru, da je življenjepis napisal sam. Življenjepis je lahko podan na različne načne. Načini se med seboj razlikujejo v tem, da so nekateri bolj, drugi pa manj formalni. Strogo držanje načel formalnosti zveni preveč uradno in velikokrat ne nudi dodane vrednosti predstavitvi. Življenjepis, ki je napisan bolj dinamično, z dovoljeno večjo svobodo in opuščanjem pravil formalnosti, zveni bolj privlačno. Delodajalcu ali drugim zainteresiranim osebam sporoča, da ima pred seboj življenjepis osebe, ki je pripravljena sprejeti in izpeljati izzive z veliko mero samoiniciative. Takšne osebe so danes bolj iskane, saj lahko prinesejo večjo dodano vrednost. Večjo dodano vrednost prinesejo predvsem v okoljih, ki se zavedajo dobrega izkoristka vseh sposobnosti človeka. Dobra mešanica formalnega in dinamičnega načina sporočanja v življenjepisu je vsekakor dobra odločitev, zelo pomembno pa je tudi pravilnost drugih značilnosti. Danes nam sodobna tehnika delo olajša, potrebno je le sodobno tehniko obvladati ter koristno in pravilno uporabiti. Pri uporabi sodobne tehnike imajo prednost vsi, ki imajo z njo izkušnje, posebno dobrodošle pa so osebe, katere znanju dodajajo dinamičnost izkoristka možnosti tehnologije. Prednost sodobne tehnologije je tudi v tem, da omogoča enostavne popravke in druge spremembe, ki so koristne.

Življenjepis je opis osebe, ki je zainteresirana za sprejetje novih življenjskih izzivov.

Več o tem

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.